Blauet

Petit ocell de colors vius; pel dors és blau verdós brillant, té una taca blanca a la gorja i als costats del coll i la part inferior de color marronós ataronjat.
Fa uns 16 cm de llarg.
Té el bec fosc, llarg i afilat.
Les potes són vermelloses.

S'alimenta fonamentalment de peixos i alevins i, en menys mesura, d'artròpodes aquàtics i llurs larves.