Bernat Pescaire

El bernat pescaire és un ocell de gran tamany que fa 90 cm d’alçada i prop de 150 cm amb les ales obertes.
Té el plomatge de color gris al cap i al dors; té taques negres al coll i té el ventre blanc. 

El bec és llarg i de color groguenc; el coll és allargat i li permet capturar peixos fàcilment.
Les potes també són llargues i de color groguenc.

Menja peixos, granotes, crancs, rèptils, rates, insectes, pollets d’altres ocells i fins i tot alguns vegetals.

Fa el niu amb branques i trossos vegetals en arbres de ribera o entre els canyissars dels aiguamolls.

Viu en zones aquàtiques com els rius, els estanys i els aiguamolls.
S’està quiet durant llargues estones dins de l’aigua, a la vora o sobre una branca esperant veure alguna presa.
Altres vegades camina lentament amb el bec cap a baix preparat per llençar-lo amb força i capturar algun peix.

És un ocell molt comú i fàcilment identificable durant la tardor i l’hivern. Cap al març emigra cap a l’Europa central.