Gestió de PDF’s

 

PDF Gestio icon

Els arxius en format PDF són emprats de forma general en multitud d’ocasions. Sovint necessitem fer gestió bàsica d’aquests arxius. Aquí teniu un recull d’eines 2.0 que us permetran satisfer aquesta necessitat des de qualsevol ordinador amb connexió a internet.

FUNCIONSEINA 2.0DESCRIPCIÓ
Podem crear un PDF a partir d'un altre document amb un altre format
Online-Convert
http://documento.online-convert.com/es/convertir-a-pdf
- Permet convertir un document en un altre format a PDF.

- incorpora funció OCR (Reconeixement de caràcters)

- Sense registre. Castellà
Unió de diversos arxius en format PDF
PDF Merge!
http://www.pdfmerge.com/
- Amb aquesta aplicació podem crear un sol document en format PDF a partir d'altres

- Sense registre. Anglès
Extracció de pàgines d'un arxiu PDF
PDF Split!
http://www.splitpdf.com/
- Permet extreure pàgines d'un document PDF

- Podem obrir els PDF des del nostre ordinador o des d'un compte de Drive o Dropbox

- Sense registre. Anglès
Compressió de documents PDF
PDF Compress!
http://www.pdfcompress.com/
- Aquest web ens permet reduir la mida d'un document PDF per tal de facilitar el seu enviament. Aquesta compressió comporta una lleugera pèrdua de qualitat.

- Podem obrir els PDF des del nostre ordinador o des d'un compte de Drive o Dropbox

- Sense registre. Anglès
Desbloqueig de PDF's
PDF Unlock!
http://www.pdfunlock.com/es
- Elimina la protecció d'un arxiu PDF

- Podem obrir els PDF des del nostre ordinador o des d'un compte de Drive o Dropbox

- Sense registre. Castellà
Protecció de documents PDF mitjançant contrasenya
PDF Protect!
http://www.pdfprotect.net/
- Podem protegir el contingut del nostres PDF's mitjançant contrasenya

- Podem obrir els PDF des del nostre ordinador o des d'un compte de Drive o Dropbox

- Sense registre. Anglès
Rotació de documents PDF
PDF Rotate!
http://www.pdfrotate.net/
- Permet canviar l'orientació d'un document PDF

- Podem obrir els PDF des del nostre ordinador o des d'un compte de Drive o Dropbox

- Sense registre. Anglès
Unió i divisió de documents PDF
I Love PDF
http://www.ilovepdf.com/cat/
- Permet unir o dividir documents PDF

- Cal Registrar-se. En Català!!
Conjunt d'eines de gestió de PDF's molt complet
Sed·Ja
http://www.sejda.com/
- En aquest web trobareu múltiples eines de gestió de documents PDF. A banda de les habituals com unió, divisió, desbloqueig, ... incorpora d'altres més poc habituals com la incorporació de capçaleres o peus de pàgina.

- Sense registre. Anglès
Eines avançades de gestió de PDF's per a crear, unir o comprimir PDF's
Neevia Technology
http://convert.neevia.com/pdfconvert/
- Podem Convertir quasi qualsevol document a PDF, unir diversos documents, comprimir-los, ... fent multitud d'ajustos

- Sense registre. Anglès

 

Torna a