Pòsters digitals

En aquesta pàgina trobareu algunes píndoles 2.0 per a crear pòsters digitals.

FUNCIONSEINA 2.0DESCRIPCIÓ
Creació de pòsters virtuals
Glogster
https://edu.glogster.com/login
- Aplicació molt dinàmica i atractiva visualment (tant en format web com un cop impresa)
-Permet inserir text, imatges, vídeos i gifts en moviment.
-Cal registrar-se i permet utilitzar-la durant 7 dies de forma gratuïta, després és de pagament.
Simulació d’una pàgina de diari convencional en format web
Printing Press
http://www.readwritethink.org/files/resources/interactives/Printing_Press/
- No cal registrar-se
- Aplicació molt senzilla
- Permet inserir imatges i text.
- No permet inserir accents
Flyer virtual
Smore
https://www.smore.com/
- Cal registrar-se i permet el seu ús gratuït durant un mes.
- Per met inserir imatges, vídeos, text i links
diferents plantilles editables
- Es pot descarregar en pdf o en jpeg
Pissarra de suro virtual
Mural·ly
https://mural.co/
- Cal registrar-e i permet el seu ús gratuït durant un mes.
- Funciona com un suro on hi penges “post-it” amb anotacions o idees
Pòster virtual
Padlet
https://es.padlet.com/auth/login
- Cal registrar-se
- Similar al glogster, però menys dinàmic
- Eina gratuïta
Pòster virtual
Piktochart
https://magic.piktochart.com/dashboard#
- Requereix registre, però és gratuïta.
- Plantilles gratuïtes
- Adient per anunciar events, infografies, etc.

 

Torna a