suport tac 290x290

Aquest Pla TAC es fonamenta en el concepte d’acompanyament i suport entre iguals per afavorir l’ús i la promoció de les eines TAC al nostre abast.

Tot acompanyament TAC ha de partir d’una proposta que el professorat interessat ha de fer mitjançant el següent  petit formulari:

pots conserva b 900px

TAC Logo 72ppp