banner Portals Edu 290x290 2

A continuació trobareu l’accés a diferents portals que les administracions educatives han creat per facilitar la integració de les TAC a l’aula. Es tracta de grans repositoris de propostes didàctiques que us facilitaran el treball a l’aula. Tots inclouen propostes de diversa tipologia i per a totes les matèries que formen part del currículum.

Aplicació de Recursos al CurrículumBanc de recursos del Departament d'Ensenyament, gestionat pels CESIRE (Centres per a la Recerca i la Innovació Educativa)
Recursos ITEBanc de recursos del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas (INTEF) del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
agregaBanc de recursos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. El banc de recursos és el resultat de la contribució feta per les administracions educatives de tot el territori nacional. Es poden trobar materials en Llengua Catalana.
Procomún_Recursos educatius en obert.Banc de recursos educatius del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Es poden trobar materials en Llengua Catalana.
Play TabletBanc de Apps educatives per a Tablets. Sistema Android. Es mostra en el portal educatiu CATEDU (Conselleria d'Educació de la Comunitat d'Aragó)
Recursos didàctics amb ús de TIC del Centre Aragonés de Tecnologies per a l'Educació
Promethean PlanetPlataforma educativa que mostra multitud de recursos per PDI. Permet fer la cerca per matèria i nivell educatiu. Força interessant. Inclou lliçons completes.

 

 

pots conserva b 900px

TAC Logo 72ppp