PROJECTE DE RECERCA CIENTÍFICA INTERDISCIPLINAR

Projecte educatiu amb el que pretenem que l'alumnat realitzi una recerca científica d'un plantejament de problema relacionat amb el mon de les drogodependències. 

Partirem de l’aprenentatge de diferents coneixements previs (ciències experimentals, socials i educació física principalment) i de la reflexió personal i col·lectiva (tutoria, programa Max i Maxi), amb els que pretenem que l'alumnat obri les seves perspectives sobre el tema i pugui així arribar a plantejar-se una pregunta de recerca. Els únics condicionats que els hi posarem seran:

  • Que el plantejament inclogui directa o indirectament el mon de les drogodependències i l'adolescència.
  • Que la metodologia per resoldre el seu plantejament sigui estadística.
  • Que en acabar dissenyin una acció creativa per mostra a la resta de la comunitat educativa de l'INS Guindàvols les seves conclusions.

La recerca és durà a terme de forma col·laborativa per la qual cosa facilitarem a l'alumnat bastides que els hi permetin aprendre a treballar en grup.

Des de l'assignatura de català s'ajudarà a l'alumnat a redactar l'enquesta, que un cop contestada, servirà per treballar l'estadística a matemàtiques.

Amb les conclusions obtingudes, l'alumnat plantejarà l'acció comunicativa a realitzar, per fer-ho contarà amb l'ajut del professorat de llengua catalana, tecnologia, educció física i música. Es pretén que aquesta acció sigui el més creativa possible, per la qual cosa es facilitaran a l'alumnat eines per dissenyar-la. 

Hem creat una pàgina web que recollirà tots el productes finals que l'alumnat vagi dissenyant. 

Les accions finals es duran a terme en una jornada que programarem per a tal efecte.